publicerad: 2021  
neonatal neonatalt neonatala
neo·nat·al
adjektiv
neonata´l
sär­skilt medicin som har att göra med ny­födda barn särsk. sådana som är för tidigt födda el. behöver sär­skild vård
neonatalavdelning; neonatalmottagning
neonatal vård
belagt sedan 1951; till neo- och lat. na´tus 'född'