publicerad: 2021  
nedbrytning ned­brytningen ned­brytningar
eller
nerbrytning ner­brytningen ner­brytningar
ned|­bryt·ning·en, ner|­bryt·ning·en
substantiv
ne`dbrytning el. ner`brytning
sönderdelning i bestånds­delar t.ex. av kemisk förening
nedbrytningsprocess; nedbrytningsprodukt
nedbrytning (av något)
ned­brytning av proteiner; ned­brytningen av ozon; ned­brytning av organiskt material
äv. bildligt
psykologisk ned­brytning; ned­brytning av någons själv­förtroende
belagt sedan 1934