publicerad: 2021  
nedbusning ned­busningen
eller
nerbusning ner­busningen
ned|­bus·ning·en, ner|­bus·ning·en
substantiv
ne`dbusning el. ne`rbusning
ökande före­komst av oordning och förstörelse främst på gator och torg
nedbusning (av något)
något måste göras mot ned­busningen i tunnel­banan
belagt sedan 1939