publicerad: 2021  
nigsittande ingen böjning
nig|­sitt·ande
adjektiv
ni`gsittande
sittande med krökta knän och med stöd endast av fötterna
i nig­sittande ställning
äv. i substantivisk an­vändning
i ryck går tyngd­lyftaren ofta ner i nig­sittande
belagt sedan 1888