publicerad: 2021  
nittiotalism nittio­talismen
även vardagligt
nittitalism nitti­talismen
nit·tio|­tal·ism·en, nit·ti|­tal·ism·en
substantiv
nittiotalis´m el. nittitalis´m
vanligen bestämd form sing. en litterär och konstnärlig riktning på 1890-talet som lade ton­vikten på fantasi och skönhet
belagt sedan 1942