publicerad: 2021  
njutningsfilosofi njutnings­filosofin
njut·nings|­filo·sofin
substantiv
nju`tningsfilosofi
åskådning som inne­bär att livets mål är att upp­nå njutning ur­sprungligen främst själslig
belagt sedan 1898