publicerad: 2021  
nobelium nobeliet el. nobelium el. nobeliumet
No
nobeli·um·et
substantiv
nobe´lium
ett radio­aktivt metalliskt grund­ämne
nobelium har ingen praktisk an­vändning
belagt sedan ca 1960; till det svenska person­namnet Nobel