publicerad: 2021  
nollställe noll­stället noll­ställen
noll|­ställ·et
substantiv
[nål`-]
värde på oberoende variabeln som ger funktions­värdet noll
funktionen x2 har ett noll­ställe i origo
belagt sedan 1900