publicerad: 2021  
nonchalans nonchalansen
non·chal·ans·en
substantiv
[-an´s] el. [-aŋ´s]
under­låtenhet att beakta eller ta hän­syn till någon eller något på grund av över­mod, slarv eller dylikt
nonchalans (mot någon/något)
nonchalans (mot någon)
nonchalans (mot något)
visa nonchalans; tidningens tråkiga layout tyder på nonchalans mot läse­kretsen; vissa före­tags nonchalans mot miljö­bestämmelserna
äv. om mot­svarande livs­hållning
hans nonchalans och själv­rättfärdighet
ibland mindre negativt om handling eller dylikt och med bi­betydelse av frihet etc.
hon bar den långa klänningen med ut­studerad nonchalans
belagt sedan 1675; av franska nonchalance med samma betydelse; till nonchalant