publicerad: 2021  
notarie notarien notarier
not·ari·en
substantiv
[-a`r-] äv. [-a´r-]
(titel för) juridiskt ut­bildad tjänste­man
spec. om ut­examinerad juris kandidat som full­gör tingstjänstgöring
hovrättsnotarie; tingsnotarie
äv. som artighets­titel för yngre jurist i all­mänhet något ålderdomligt
belagt sedan 1531; av lat. nota´rius '(snabb)skrivare', till not´a 'tecken'; jfr ur­sprung till 1not 1