publicerad: 2021  
notorisk notoriskt notoriska
not·or·isk
adjektiv
noto´risk
som upp­märksammas på grund av (moraliskt) tvivel­aktiga handlingar eller egenskaper
JFR ökänd
en notorisk lögnare; han är en notorisk kvinno­jägare
äv. om handling eller dylikt
hans notoriska slarvighet; upp­gifterna om an­talet döda i krig är notoriskt otillförlitliga (adverbial)
belagt sedan 1766; av tyska notorisch med samma betydelse; till lat. noto´rius 'all­mänt bekant', till no´tus 'känd'; jfr ur­sprung till notis