publicerad: 2021  
nova novan novor
nov·an
substantiv
[nå`-]
typ av stjärna vars ljus­styrka genom­går plötsliga och kraftiga variationer spec. med tanke på den fas när ljus­styrkan plötsligt ökar
belagt sedan 1913; till lat. (ste´lla 'stjärna') nov´a, femininum av nov´us 'ny'