publicerad: 2021  
nunnedok nunne­doket, plural nunne­dok, bestämd plural nunne­doken
nunne|­dok·et
substantiv
nunn`edok
(svart eller vit) huvud­bonad för nunna
belagt sedan 1621