publicerad: 2021  
1ny nytt nya
adjektiv
1 som börjat existera för helt kort tid sedan
MOTSATS gammal 1 JFR färsk
de nya staterna i Öst­europa; han säljer både nya och begagnade bilar; tv:n är all­deles ny
ibland substantiverat
bygga nytt; senaste nytt om regerings­krisen
nya kvastar sopar bäst se kvast
nya stilen se stil
se något i ett nytt ljus se ljus
splitter ny äv. ett ord all­deles nymuseet har fått en splitter ny entré
ta nya tag se tag
belagt sedan början av 1300-talet (Skåne-Lagen); fornsvenska ny(r); gemensamt germanskt ord, besläktat med 1nu 1 samt äv. med bl.a. lat. nov´us, grek. ne´os 'ny'
2 som inte tidigare är känd eller an­vänd om någon el. något som tidigare existerat, tänkts etc.
MOTSATS gammal 2
en ny stjärna; träffa nya människor; få nya krafter
ibland substantiverat
prova något nytt; vad nytt?
inget/intet nytt under solen se sol
nya världen se värld
belagt sedan början av 1500-talet Ett Forn-Svenskt Legendarium
3 som till­kommer ut­över det tidigare
nyanställning; nytillskott
hon ska börja med ett nytt språk i skolan; behov av ny mark för bostadsbyggande
börja på ny kula se kula
börja på nytt försöka ta upp något igenefter ett femårigt uppe­håll har hon börjat på nytt med karate­träningen
på nytt igenkonflikten trappades upp på nytt
belagt sedan 1487–96 Heliga Birgittas uppenbarelser
4 vanligen i sammansättn. som åter­igen före­kommer och är aktuell
nyinspelning; nyklassicism; nynazism; nytryck; nyuppförande
belagt sedan 1403 öppet brev utfärdat av Anders Mattsson i sörmländska Nykyrka med förnyelse av förkommet brev (Svenskt Diplomatarium)
2ny ingen böjning
substantiv
tiden från ny­måne till full­måne när månens ljus är i till­tagande
månen stod i ny
i ny och nedan något ålderdomligtall­tidhär ska vi bo, i ny och nedan!
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska ny; substantivering av 1ny 1