publicerad: 2021  
nybörjare ny­börjaren, plural ny­börjare, bestämd plural nybörjarna
ny|­börj·ar·en
substantiv
ny`börjare
person som nyss har börjat med något som kräver kunskaper el. färdigheter; ofta med tanke på första stadiet av studie­gång eller dylikt
JFR novis
nybörjarfel; nybörjarkurs; nybörjarundervisning
en nybörjare (i/på något/att+verb)
en nybörjare (i något)
en nybörjare (i att+verb)
en nybörjare (något)
en nybörjare (på att+verb)
en läro­bok för ny­börjare
belagt sedan 1793