publicerad: 2021  
nyemission ny­emissionen ny­emissioner
ny|­e·miss·ion·en
substantiv
ny`emission
ökning av ett aktie­bolags aktie­kapital genom ut­givning av nya aktier vilket inne­bär ett faktiskt kapitaltillskott
nyemission (av något)
risk­villigt kapital till ny­emissioner
belagt sedan 1916