publicerad: 2021  
närliggande ingen böjning
eller
näraliggande ingen böjning
när|­ligg·ande, nära|­ligg·ande
adjektiv
`rliggande el. `raliggande
som befinner sig nära något annat
hon brukar handla i en när­liggande affär; trafik­bullret från de när­liggande avenyerna
ofta bildligt som ligger nära till hands
en när­liggande slut­sats
belagt sedan 1484 (Josua bok, Domare boken); fornsvenska närliggiande