publicerad: 2021  
närbutik när­butiken när­butiker
när|­but·ik·en
substantiv
`rbutik
livs­medels­butik med begränsat sortiment och ut­vidgat öppet­hållande i el. nära bostads­område
SYN. närköp
belagt sedan 1957