publicerad: 2021  
nästan
näst·an
adverb
näs`tan
bara något mindre än det aktuella (siffer)värdet
nästan 300 personer; klockan är nästan tolv
äv. i samman­hang som inte kan ut­tryckas med siffror så gott som, i det närmaste
han kommer nästan all­tid för sent; hon sköt nästan prick; en nästan okänd konstnär
belagt sedan senare hälften av 1300-talet (Fornsvenska legendariet (Codex Bureanus)); fornsvenska nästan; bildat till 1näst!!