publicerad: 2021  
1nätt
adverb
i knappt till­räcklig mängd
tyget var lite nätt till­taget
nätt och jämnt med knapp marginalunder den torra sommaren räckte vattnet i brunnen nätt och jämnt
nätt opp/upp 1nästanhan fick inga allvarliga skador vid krocken och är nätt upp åter­ställd 2knapptlönen räckte nätt opp till hyran
belagt sedan 1688; till 2nätt!!
2nätt neutrum nätt, bestämd form och plural nätta
adjektiv
liten och fin
JFR näpen
hon är nätt i figuren; en nätt liten flicka
äv. med konstruktions­växling
hon är nätt i maten
äv. (om penning­summor eller dylikt) skämtsamt ansenlig
en nätt förtjänst på tio miljoner
belagt sedan 1662; av tyska nett med samma betydelse; av franska net 'ren; klar; tydlig'; av lat. nit´idus 'glänsande; putsad'; jfr ur­sprung till 1netto!!, nitid