publicerad: 2021  
oartighet oartigheten oartigheter
o|­art·ig·het·en
substantiv
o`artighet
det att vara oartig
oartighet (mot någon)
äv. om en­staka så­dan handling
det var en oartighet av dem att inte komma
belagt sedan 1791