publicerad: 2021  
obevakad obevakat obevakade
o|­be·vak·ad
adjektiv
o`bevakad
som inte hålls under upp­sikt om farlig person el. före­teelse
obevakad (av någon/något)
obevakad (av någon)
obevakad (av något)
fångarna var obevakade under transporten
äv. om person el. före­teelse som ska skyddas mot faror
man ska inte lämna plån­boken obevakad i omklädnings­rummet
äv. om tid­punkt som präglas av bristande upp­sikt
i ett obevakat ögon­blick hade barnet ätit av rengörings­medlet
obevakad järnvägs­övergång se järnvägsövergång
belagt sedan 1624