publicerad: 2021  
1objektiv objektivt objektiva
ob·jekt·iv
adjektiv
[åb´-] el. [-i´v]
1 som en­bart tar hän­syn till fakta och inte till känslor; vid bedömning m.m.
objektiva sak­kunniga; huset bör värderas av en objektiv värderings­man
äv. om handling eller dylikt
en objektiv under­sökning; objektiv forskning
belagt sedan 1841; av medeltidslat. objecti´vus med samma betydelse; till objekt
2 som har att göra med objektet i en sats
i satsen "hon gjorde honom glad" är "glad" objekts­predikativ, traditionellt även kallat "objektiv predikats­fyllnad"
belagt sedan 1834
2objektiv objektivet, plural objektiv, bestämd plural objektiven
ob·jekt·iv·et
substantiv
objekti´v
lins(system) i optiskt instrument med placering närmast objektet i kamera, kikare, mikroskop etc.
JFR 1okular
objektivprisma; prismaobjektiv; teleobjektiv; zoomobjektiv
byta objektiv; en system­kamera med flera olika objektiv
belagt sedan 1833