publicerad: 2021  
observatör observatören observatörer
ob·serv·at·ör·en
substantiv
observatö´r
person som nog­grant iakt­tar vissa fenomen i om­givningen
en nog­grann observatör
spec. om person som har i upp­drag att över­vara (politisk) samman­komst och dylikt utan att aktivt delta
valobservatör
vid konferensen del­tog delegater från stor­makterna och dess­utom observatörer från mindre, neutrala länder
belagt sedan 1796; av franska observateur med samma betydelse; till observera