publicerad: 2021  
obstinat neutrum obstinat, bestämd form och plural obstinata
obstin·at
adjektiv
obstina´t
mycket trotsig särsk. om barn el. ungdom
en obstinat ton­åring som struntar i förbud
äv. om handling eller dylikt
hans obstinata upp­trädande
belagt sedan 1634; av lat. obstina´tus 'fast; orubblig; en­vis'