publicerad: 2021  
obunden obundet obundna
o|­bund·en
adjektiv
o`bunden
1 som har obegränsad handlings­frihet särsk. beträffande (känslo­mässig) relation till andra människor el. idéer
obunden (av någon/något)
obunden (av någon)
obunden (av något)
en fri och obunden yrkes­kvinna; tidningen ville vara obunden av alla ideologiska hän­syn
äv. om handling eller dylikt som saknar varje slag av begränsning
sam­talet flöt fritt och obundet (adverbial)
spec. i politiska samman­hang fri från direkt an­knytning till parti eller dylikt
tidningen kallar sig "obunden liberal"
obunden form se form
belagt sedan 1621
2 som inte är samman­fäst med hård rygg om bok
belagt sedan 1669