publicerad: 2021  
ockasionell ockasionellt ockasionella
ockas·ion·ell
adjektiv
[-∫onel´]
formellt som upp­träder till­fälligt
belagt sedan 1789; via franska till lat. occa´sio 'gynnsamt till­fälle'