publicerad: 2021  
ockupation ockupationen ockupationer
oc·kup·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
det att ockupera ett land el. ett om­råde
ockupationsmakt; husockupation
(under) ockupationen ockupation (av något)
USA:s ockupation av Irak
äv. om mot­svarande tids­period
dramat skrevs under ockupationen
belagt sedan 1821; av lat. occupa´tio med samma betydelse; till ockupera