publicerad: 2021  
oense ingen böjning
o|­en·se
adjektiv
o`ense
oenig
oense med någon (om någon/något/sats)
oense med någon (om någon)
oense med någon (om något)
oense med någon (om sats)
några är oense (om någon/något/sats)
några är oense (om någon)
några är oense (om något)
några är oense (om sats)
belagt sedan 1539