publicerad: 2021  
ogenomförbar ogenomförbart ogenomförbara
o|­gen·om·för·bar
adjektiv
o`genomförbar
omöjlig att genom­föra
ogenomförbar (för någon)
planen var listigt ut­tänkt men ty­värr ogenomförbar
belagt sedan 1890