publicerad: 2021  
ogilla ogillade ogillat
verb
o`gilla
1 tycka illa om
någon ogillar någon/något/att+verb/sats
någon ogillar någon
någon ogillar något
någon ogillar sats
någon ogillar att+verb
de ogillade hans ord­val
belagt sedan ca 1540
2 juridik inte god­känna
någon ogillar något/sats
någon ogillar något
någon ogillar sats
åtalet ogillades
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska ogilda
ogillaogillande