publicerad: 2021  
ogiltig ogiltigt ogiltiga
o|­gilt·ig
adjektiv
o`giltig
som inte gäller i visst (ofta juridiskt) samman­hang
hennes pass hade gått ut och var ogiltigt; presidentvalet förklarades ogiltigt av Högsta dom­stolen
äv. som inte kan motiveras eller försvaras
ogiltig från­varo
belagt sedan 1662