publicerad: 2021  
ogripbar ogripbart ogripbara
o|­grip·bar
adjektiv
o`gripbar
som det inte går att skapa sig någon klar före­ställning om om abstrakt före­teelse
ogripbar (för någon)
en ogripbar ångest
belagt sedan 1893