publicerad: 2021  
ogudaktig ogudaktigt ogudaktiga
o|­gud·akt·ig
adjektiv
o`gudaktig
som inte är (till­räckligt) gud­fruktig i förhållande till viss religions krav
äv. om handling eller dylikt
ett ogudaktigt leverne
belagt sedan 1561