publicerad: 2021  
okvalificerad okvalificerat okvalificerade
o|­kvali·fic·er·ad
adjektiv
o`kvalificerad
som saknar nöd­vändiga kvalifikationer in­om visst om­råde; om person
okvalificerad (för/till något)
okvalificerad (för något)
okvalificerad (till något)
okvalificerad arbets­kraft
äv. om arbete eller dylikt som inte kräver stora kvalifikationer
ett okvalificerat jobb
belagt sedan 1725