publicerad: 2021  
oldboy old­boyen old­boys
old|­boy·en
substantiv
o´ldbåj]
idrotts­utövare i ålders­klass (klart) ovan­för den ålder där det stora fler­talet av ut­övarna på elit­nivå befinner sig
oldboyslag; oldboysmästerskap
den nedre ålders­gränsen för old­boys är i många idrotter 35 år
belagt sedan 1908; av engelska old boy med samma betydelse, till old 'gammal' och boy 'pojke'