publicerad: 2021  
olé
interjektion
bra gjort! ut­tryck för upp­skattning, upp­märksamhet och dylikt, särsk. vid tjur­fäktning
belagt åtm. sedan 1960-talet; av spa. olé med samma betydelse; av arab. wa-allah, till wa 'och' och Allah 'gud'