publicerad: 2021  
omdana omdanade omdanat
verb
[åm`-]
hög­tidligt ut­forma på nytt sätt konkret el. abstrakt
omdanare
någon omdanar något
från 1930-talet och fram­åt om­danades Sverige till en modern välfärds­stat
belagt sedan 1826
omdanaomdanande, omdaning