publicerad: 2021  
omdömeslös omdömes­löst omdömes­lösa
om·döm·es|­lös
adjektiv
[åm`-]
som har dåligt om­döme
MOTSATS omdömesgill JFR oklok
någon omdömes­lös person hade dragit i nöd­bromsen
äv. om handling m.m.
hans omdömes­lösa ut­spel
belagt sedan 1811