publicerad: 2021  
omedelbart
o|­medel·bart
adverb
o`medelbart
utan fördröjning el. tids­mellan­rum
åt­gärder måste omedelbart vid­tas mot miss­bruket
äv. strax
han kom omedelbart före mötet
äv. med rums­betydelse
rummet ligger omedelbart in­till expeditionen
omedelbart och i ett samman­hang se sammanhang
belagt sedan 1825