publicerad: 2021  
omoral omoralen
o|­mor·al·en
substantiv
o`moral
fel­aktig upp­fattning om rätt och orätt i fråga om (värdering av) handlingar särsk. beträffande sexuellt beteende
före­ställningen om den svenska omoralen
äv. om bristande förmåga att följa all­mänt accepterad moral
hans ohederlighet och omoral
belagt sedan 1884