publicerad: 2021  
omplantera omplanterade omplanterat
verb
[åm`-]
ofta lös förbindelse, se plantera om plantera i ny jord
någon omplanterar något (någonstans)
ofta bildligt över­föra till nytt samman­hang el. ny miljö etc.
man har tagit en fransk komedi och om­planterat den till svensk miljö
belagt sedan 1642
omplanteraomplanterande, omplantering