publicerad: 2021  
omslutning om­slutningen
om|­slut·ning·en
substantiv
[åm`-]
summan av ett före­tags till­gångar respektive summan av skulder och eget kapital enligt före­tagets balansräkning
balansomslutning
belagt sedan 1914