publicerad: 2021  
omsättningstillgång omsättnings­tillgången omsättnings­tillgångar
om·sätt·nings|­till·gång·en
substantiv
[åm`-]
vanligen plur. till­gång som är av­sedd att om­sättas i ett före­tags rörelse t.ex. varulager, fordringar, kontanter
belagt sedan 1951