publicerad: 2021  
operation operationen operationer
op·er·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
1 av­gränsad handling med bestämt syfte och ofta inne­hållande flera del­moment
operationell; operationsfält
operation dörr­knackning
spec. ut­förande av matematisk beräkning
räkneoperation
belagt sedan 1621; av lat. opera´tio 'verksamhet'; till operera 1; jfr ur­sprung till kooperation
2 kirurgiskt in­grepp med skärande instrument vanligen för medicinsk behandling men ibland äv. för diagnostisering
operationsbord; operationssal; magsårsoperation
operation (av någon/något)
operation (av någon)
operation (av något)
en akut operation; en komplicerad operation; en lyckad operation; genom­gå en svår operation; patienten av­led i väntan på operation
belagt sedan 1674
3 åt­gärd som före­tas av själv­ständigt trupp­förband t.ex. om förflyttning, gruppering och (mindre) strid
avvärjningsoperation
militära operationer mot gerillan; han ledde operationerna från en jeep på marken
belagt sedan 1757