publicerad: 2021  
operativsystem operativ­systemet, plural operativ­system, bestämd plural operativ­systemen
op·er·at·iv|­syst·em·et
substantiv
operati`vsystem
program­system som sam­ordnar och över­vakar verksamhet i dator
Linux är ett Unix-liknande operativ­system; programmet måste kompileras för rätt operativ­system och rätt hård­vara
belagt sedan 1969