publicerad: 2021  
operatör operatören operatörer
op·er·at·ör·en
substantiv
operatö´r
1 person som sköter en (komplex) maskin
CNC-operatör; maskinoperatör
belagt sedan 1905
2 person som ut­för kirurgiskt in­grepp
belagt sedan 1730