publicerad: 2021  
optimal optimalt optimala
opt·im·al
adjektiv
optima´l
mest gynnsam för (visst) förlopp eller resultat om handling eller dylikt som består av en samman­vägning av olika in­gående faktorer
ett optimalt ut­nyttjande av kollektiv­trafikens resurser
äv. om en­staka före­teelse som är så stor som möjligt
han hoppas att snart åter­få optimal rörelse­förmåga efter trafik­olyckan
belagt sedan 1904; till optimum