publicerad: 2021  
optimism optimismen
opt·im·ism·en
substantiv
optimis´m
in­ställning som ut­trycker förväntan om en positiv ut­veckling
MOTSATS pessimism
fredsoptimism; optimist; utvecklingsoptimism
försiktig optimism; med sed­vanlig optimism sade han sig tro på en final­plats
belagt sedan 1841; till lat. op´timus 'bäst'; jfr ur­sprung till optimum