publicerad: 2021  
ordinarie ingen böjning
ord·in·arie
adjektiv
[-a`r-] el. [-a´r-]
som finns eller sker enligt fast­ställd ordning och allt­så inte har karaktär av undan­tag, reserv eller dylikt
ordinarie avgångstid är 13.15; 50 kronor är det ordinarie priset
spec. om person som har en fast plats
ordinarie personal; lagets ordinarie spelare; hon är ordinarie i laget
äv. försvagat vanlig, normal
ut­över sitt ordinarie jobb har han en del extra­knäck
belagt sedan 1617; till lat. ordina´rius 'vanlig; enligt ordningen', till o´rdo 'ordning'; jfr ur­sprung till orden